Kanker bij jou of je naaste, wat betekent dit voor je werk?

In maart hebben we samen met andere patiëntenorganisaties via ‘Doneer je ervaring’ gevraagd naar de invloed van kanker(behandeling) op jouw werksituatie. Maar liefst 1.327 mensen met borstkanker vulden de vragen in.

Op de website van NFK staat een uitgebreide terugkoppeling van alle uitkomsten. Hieronder vind je de samenvatting van de ervaringen van mensen met borstkanker.

Via Doneer je ervaring vroegen we naar de invloed van kanker(behandeling) op jouw werksituatie.

Het resultaat

Veranderingen in werk

Ten tijde van de diagnose was bijna driekwart (73%) in loondienst met een vast contract, 10% had een tijdelijk contract en eveneens 10% was zelfstandige. Bij bijna iedereen (92%) is de werksituatie door borstkanker(behandeling) (tijdelijk) aangepast. Onderstaand figuur geeft weer wat er (tijdelijk) is aangepast.

kanker_en_werk_tabel_1

Gemiddeld geven borstkankerpatiënten een 7,3 voor (tijdelijke) aanpassingen. Bij mensen bij wie het werk niet is aangepast, is dit een 7,1.

Wat opvalt is dat ondanks deze ruime voldoendes, respectievelijk 22% (werk aangepast) en 26% (werk niet aangepast) een onvoldoende geeft (cijfer 5 of lager). 40% (in beide gevallen) geeft echter het cijfer 9 of 10 en is heel tevreden. De ervaringen lopen dus behoorlijk uiteen.

Samenvatting reacties bij lage tevredenheid:

 • Geen begrip van werkgever / collega’s
 • Te snel aan de slag moeten
 • Ontslag / contract niet verlengd
 • Oude functie niet meer beschikbaar
 • Het lukt niet meer om mijn oude functie te vervullen (te zwaar)
 • Het lukt niet meer om evenveel te werken
 • Gebrek aan begeleiding

"Het onbegrip van collega's dat mijn medische situatie lang duurt. De kans niet meer krijgen om deel uit te maken van de organisatie door aangepast werk te doen"

Samenvatting reacties bij hoge tevredenheid:

 • Veel begrip
 • Alles ging in goed overleg
 • (Tijdelijk) stoppen met werken gaf rust
 • Ik kreeg alle tijd om te herstellen
 • Ik mocht mijn eigen tempo bepalen

"Mijn werkgever heeft mij laten kiezen, hoeveel ik kan werken, afhankelijk van de behandeling op dat moment."

Spreken over werk met zorgverleners in het ziekenhuis

Drie op de tien borstkankerpatiënten hadden de behoefte om de gevolgen van de kanker(behandeling) voor het werk met een zorgverlener in het ziekenhuis te bespreken. In 34% van de gevallen werd dit onderwerp inderdaad besproken. Meetstal (ook) met de mammacareverpleegkundige of verpleegkundig specialist (65%). Onderstaand figuur laat zien in hoeverre er een ‘match’ is tussen behoefte aan bespreken en of dit wel of niet is gebeurd.

kanker_en_werk_tabel_2

Bij meer dan de helft sloot de behoefte aan op de praktijk. 17% had wel behoefte om de gevolgen voor werk te bespreken met een zorgverlener, terwijl dit niet is gebeurd.

 “Het onderwerp Kanker en werk is een samenspel tussen patiënt, ziekenhuis en werkgever. Betere voorlichting vanuit ziekenhuis wat behandelingen met je doen, ook nadat je misschien wel weer genezen bent. Wat zijn bijvoorbeeld de late effecten van de behandeling en welke invloed hebben die op je (werk)leven.”

Op de vraag of het heeft geholpen dat een zorgverlener in het ziekenhuis de gevolgen van de kanker(behandeling) voor je werk met jou besproken heeft, wordt als volgt geantwoord:

kanker_en_werk_tabel_3

In grote lijnen is dit verteld en dat vond ik prettig. Inhoudelijk voor mijn functie heb ik contact met een arbeidsdeskundige die bij mijn werkgever werkt.

 

Begeleiding door arts gespecialiseerd in werk (bijv. ARBO)

Ruim de helft van jullie (55%) geeft aan begeleiding te hebben gehad van een arts gespecialiseerd in werk, in de meeste gevallen door de bedrijfs- of Arboarts. Onderstaand figuur laat zien welke begeleiding is geboden.

kanker_en_werk_tabel_4

Gemiddeld geven jullie een 6,7 voor de begeleiding door de arts gespecialiseerd in werk. Wederom valt op hoe verschillend de ervaringen zijn. Een kwart geeft een onvoldoende, en 20% is zeer tevreden en geeft een 9 of 10. Wat met name bepalend is voor dit cijfer is of mensen iets gemist hebben in de begeleiding.

“Bedrijfsarts had veel beter door in welke fase ik zat. Hij heeft mij afgeremd en geadviseerd niet te snel aan het werk te gaan. Ik dacht er al aan toe te zijn maar hij had beter in de gaten dan ikzelf dat dit niet zo was. Hij had ook gelijk (achteraf bezien).”

“Bedrijfsarts had volgens mij niet veel ervaring met mensen met kanker. Op mijn werk was ik de eerste die kanker had. Ben erg “gedwongen” om zo snel mogelijk weer mijn uren te gaan werken. Dat ging dus niet goed.”

Samenvatting reacties van wat er werd gemist:

 • Begrip en empathie
 • Aandacht voor de psychosociale kant
 • Elk initiatief moest van mijn kant komen
 • Gebrek aan kennis (late) gevolgen van borstkanker
 • Teveel gericht op korte termijn
 • Gebrek aan persoonlijke benadering

 

Financiële gevolgen

Twee derde van jullie (66%) geeft aan dat de kanker(behandelingen) financiële gevolgen hebben (gehad). Van deze mensen geeft 91% aan dat er sprake was van een daling van inkomsten en 73% (ook) van extra zorgkosten. Bij bijna een kwart (24%) was dit nooit een probleem. Bij de rest in meer of mindere mate dus wel; bij bijna een kwart (22%) was dit zelfs vaak een probleem.

“70% van je laatste inkomen is geen optie als je ziek bent. Zo heb je buiten al je zorgen om je gezondheid ook financiële zorgen. Zeker als alleenstaande ouder met 2 studerende kinderen....”

“De poortwachterswet strookt niet met de behandel- en herstelperiode. Een extra belasting voor de patiënt om in 2e spoor traject o.a. te moeten solliciteren ondanks opbouw in eigen werk. Na 2 jaar mag je werkgever je immers ontslaan.”

Actie BVN

Als je borstkanker krijgt en je hebt advies nodig op het gebied van werk, raden wij je aan om een BACO in te schakelen. Dit is een Bedrijfsarts Consulent Oncologie, een bedrijfsarts die is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker. Op onze website lees je daar meer over. Borstkankervereniging Nederland blijft zorgverleners wijzen op het bestaan van deze BACO’s en blijft benoemen dat het belangrijk is om patiënten te wijzen op deze extra hulp. Op vrijdag 12 april worden de resultaten gepresenteerd tijdens het Kankoverleverschap symposium. In de belangenbehartiging op het gebied van kanker en werk trekt BVN op met NFK.

Meer informatie

Wil je meer informatie over werken bij borstkanker? Bekijk het dossier werk

De b-bewust checklist 'werk en re-integratie' helpt je bij het voorbereiden van gesprekken met anderen over werk en/of re-integratie in de eerste twee jaar na de diagnose. Selecteer een onderwerp en vul je eigen checklist aan(externe link)

Klik hier om naar de volledige terugkoppeling van NFK te gaan

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!