Meld je nu aan voor de BVN Jonge Onderzoekers Stimuleringsprijs (€ 23.000)

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is al ruim 40 jaar de vraagbaak voor mensen met borstkanker. Mensen wiens leven in het teken staat van de ziekte en voor wie onderzoek naar borstkanker belangrijk is. Met de Jonge Onderzoekers Stimuleringsprijs - een bedrag van € 23.000 om te besteden aan onderzoek - stimuleert Borstkankervereniging Nederland (BVN) daarom veelbelovende wetenschappers om zich in te blijven zetten voor de verbetering van de borstkankerzorg.

Aanstormend onderzoekstalent kan zich nu aanmelden! De inschrijving sluit op 22 februari.

Patiëntgedreven onderzoek

BVN wil de borstkankerzorg voor en de kwaliteit van leven van mensen met borstkanker verbeteren. Want hoewel borstkankerzorg technologisch steeds innovatiever wordt, blijft de vraag of dit ook zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van borstkankerpatiënten. Om patiëntgedreven onderzoek aan te moedigen, is er een borstkankeronderzoeksagenda opgesteld die de belangrijkste vragen van borstkankerpatiënten op een systematische manier heeft verzameld. Het doel? Meer wetenschappelijk onderzoek stimuleren waarin de prioriteiten van borstkankerpatiënten worden meegenomen.

De onderzoeksaanvraag van de kandidaat sluit aan op de onderzoeksagenda. Verder moeten kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je hebt in de afgelopen jaren onderzoek gedaan op het gebied van borstkanker;
 • Je bent masterstudent, promovendus of wetenschapper en hebt je hoogste graad (bachelor, master of PhD) binnen de afgelopen vijf jaar ontvangen. Zwangerschaps-/ouderschapsverlof mag hiervan afgetrokken worden. Graag volgt BVN hierbij de extensieregelingen van NWO. Als de aanvrager langer dan 5 jaar geleden de hoogste graad heeft behaald, dient dit bij de aanvraag verklaard te worden. Je kunt daarbij het voorbeeld van een ouderverklaring te gebruiken dat hier te vinden is;
 • Je hebt een aanstelling bij een Nederlandse universiteit, hogeschool, een onderzoeks- en of zorginstelling of een in Nederland gevestigd bedrijf. Die aanstelling is gegarandeerd tot mei 2025. De aanvrager heeft minimaal een aanstelling tot 1 oktober 2024 en er dient een onderbouwde intentieverklaring, ondertekend door de organisatie te worden aangeleverd voor de aanvullende aanstelling tot mei 2025. De definitieve aanstelling tot mei 2025 dient uiterlijk 1 september 2024 te worden aangeleverd. De prijs zal dan onder voorwaarden worden toegekend. Indien het niet lukt aan de voorwaarde te voldoen, kan de prijs niet worden uitgekeerd;
 • Het organiseren van een focusgroep van borstkankerpatiënten maakt onderdeel uit van het voorstel. Op welke moment en in welke fase van je aanvraag is aan jou.

Je kunt binnen deze ronde één voorstel indienen als hoofdaanvrager, maar je mag op meerdere aanvragen mede-aanvrager zijn. BVN realiseert zich dat voor het beschikbare bedrag geen grote wetenschappelijke studie opgezet kan worden. Het onderzoek kan aansluiten bij een lopende studie en kan ook worden gedaan worden met reeds verzamelde data. Het is daarbij wel noodzakelijk te onderbouwen dat het beantwoorden van de vraag niet tot de lopende studie hoort. Actieve participatie van ervaringsdeskundigen is onderdeel van de aanvraag.

Beoordeling

BVN toetst de inzendingen op basis van bovenstaande criteria. Alle voorstellen die hieraan voldoen, worden beoordeeld door een eenmalig panel, bestaande uit leden van de Patiëntenadviesgroep van BVN / BOOG en leden van de expertgroep Wetenschappelijk Onderzoek van BVN. Het panel beoordeelt:

 • De aansluiting op de BVN onderzoeksagenda;
 • Het curriculum vitae van de onderzoeker;
 • De kwaliteit van het voorstel;
 • De impact en relevantie van het voorstel;
 • Het gebruik van patiënteninput.

Plaquette en geldbedrag voor onderzoek

De winnaar krijgt een plaquette en een bedrag van € 23.000. Daarmee kun je het onderzoeksvoorstel dat je hebt ingediend (deels) financieren. De bestedingsruimte is maximaal 24 maanden na toekenning van de prijs.

Aanvraag                                                                                                                     

Voldoe je aan bovenstaande punten? Dan kun je jezelf kandidaat stellen voor de prijs. Stuur voor 22 februari in één e-mail naar info@borstkanker.nl met de volgende documenten onder vermelding van: Aanmelding BVN Stimuleringsprijs:

 • Je curriculum vitae;
 • Een overzicht van maximaal één A4 van het onderzoek dat je tot dusver hebt uitgevoerd of waaraan je hebt meegewerkt en welke resultaten het onderzoek heeft opgeleverd. Graag inclusief bronvermelding naar relevante ondersteunende (wetenschappelijke) publicaties;
 • Een voorstel (ingevuld format) van max.1500 woorden waarin je het voorstel uitlegt en onderbouwt (bijvoorbeeld hoe het aansluit bij de BVN onderzoeksagenda en bij lopend onderzoek) en tot welke impact het winnen van de prijs zou kunnen leiden.

Het panel maakt (onder voorbehoud, uiterlijk) op 25 mei 2024, de winnaar bekend. Reserveer deze datum vast in je agenda!

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!