Onze directeur in gesprek met VWS over samenwerken bij passende zorg: ‘Het is tijd om uit te voeren wat we afgelopen jaren hebben ontwikkeld’

Wij zetten ons in voor (ex-)borstkankerpatiënten en mensen met erfelijke/familiaire aanleg en geven ze een stem. Gisteren bijvoorbeeld, toen onze directeur Cristina Guerrero Paez samen met Patiëntenfederatie Nederland sprak met ambtenaren van het ministerie van VWS. Namens patiëntenorganisaties mochten zij input geven op het actieplan ‘Samenwerken aan passende zorg’ van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit is een advies aan Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport. Met passende zorg wordt zorg bedoeld waarvan we zeker weten dat deze meerwaarde heeft. “Het was een eervolle taak om samen met Patricia Vlasman van Patiëntenfederatie Nederland de stem van de patiënt te mogen laten horen. Een mooi en inspirerend gesprek met VWS,” aldus onze directeur Cristina. 

Cristina Guerrero Paez: “In onze beleving zijn er zeker verschillende elementen die kunnen bijdragen aan het realiseren van passende zorg. In de dagelijkse praktijk zien we echter ook uitdagingen, belemmeringen en een lang traject voor ons.

We hebben benadrukt dat het tijd is om te gaan uitvoeren wat we afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld onze keuzehulpen en Time Out-project op het gebied van Samen Beslissen. In het actieplan ‘Samenwerken aan passende zorg’ bespeuren wij wel een dilemma; Willen we de zorg veranderen omdat we voor elke patiënt de beste zorg willen, waarmee zorgkosten kunnen worden bespaard, óf draaien we het om en is het doel om de zorgkosten te verlagen en doen we dat door de patiënt zelf ook een grotere rol te geven? Vragen en antwoorden die tot een ander (zorg)pad kunnen leiden.

Wat ons betreft mag het ministerie van VWS vanuit haar rol meer regie en eigenaarschap pakken en actief sturen en aanjagen. Het ontwikkelen van een ‘kwaliteitskader passende zorg’, is zonder gezamenlijke gedragenheid, aanjagers, maar ook toezicht, in onze beleving minder effectief. 

We hebben bevestigd dat het een goede ontwikkeling is om in te steken op meer integrale zorg. Dit zorgt ervoor dat verschillende soorten zorg goed op elkaar aansluiten, zodat mensen zorg op maat krijgen. Al pratende kwamen we ook uit bij de rol van de huisarts bij het helpen maken van bewuste keuzes bij het begin van een zorgtraject, maar ook op andere keuzemomenten. Bijvoorbeeld als iemand besluiten moeten nemen over een behandeling.

Wij zijn blij dat patiëntenorganisaties in dit traject een – terechte – rol krijgen. De randvoorwaarde om deze rol te kunnen uitoefenen is echter dat patiëntenverenigingen betaald worden voor de kennis die zij hierbij inzetten.

Ook hebben we gesproken over het ontsluiten van gegevens voor onderzoek en brede inzetbaarheid, zodat onderzoeksgegevens bijvoorbeeld meerdere keren voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Verder stonden we stil bij het feit dat transparantie belangrijk is om een bewuste keuze te kunnen maken. Dit wil zeggen dat je als patiënt weet welk ziekenhuis welke (na-)zorg, geneesmiddelen en behandelingen aanbiedt en op welke manier. Tenslotte hebben we benadrukt dat het nodig is om een patiënt het vertrouwen te geven en dat hij of zij samen met experts, een weloverwogen, bewuste keuze kan maken.

Komende periode spreekt het ministerie met meer partijen. Het streven is dat er voor de nieuwe kabinetsformatie een advies ligt. Uiteraard hebben wij aangeboden om te blijven meedenken.”

Hier lees je meer over dit onderwerp.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!