Wel of geen MRI bij borsten met dicht borstklierweefsel (dense-borsten)

Iets minder dan 10 procent van de vrouwen tussen de 50 en 75 die meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, heeft zeer dicht borstweefsel. Dit wordt ook wel dense-borsten genoemd. Zij lopen twee keer zoveel kans om borstkanker te krijgen en op een mammografie zijn tumoren minder goed te zien. In de DENSE-studie is onderzocht of ze gebaat zijn bij een aanvullende MRI-scan in het bevolkingsonderzoek. De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat dit inderdaad het geval is voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel.

Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad gevraagd of het verstandig is om een MRI toe te voegen aan het bevolkingsonderzoek. De raad adviseert om MRI voor vrouwen met dense-borsten niet standaard onderdeel te laten zijn van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker.

De Gezondheidsraad vindt dat de voordelen van een MRI nauwelijks opwegen tegen de nadelen. Een MRI is duurder, meer belastend, duurt langer dan een mammografie en er is een contrastinjectie nodig. Er worden ook andere afwijkingen gezien, die later geen borstkanker blijken te zijn. Dit zorgt voor veel stress bij vrouwen die een MRI krijgen. Ook kunnen er tumoren worden gevonden die zo langzaam groeien, dat ze niet tot gezondheidsproblemen zullen leiden, waardoor misschien onnodige behandeling plaatsvindt.

Onderzoek heeft tot op heden niet aangetoond dat vroege opsporing met MRI voor vrouwen met dicht borstklierweefsel op lange termijn tot minder sterfte aan borstkanker leidt. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

De Gezondheidsraad ziet de mammografie met contrastvloeistof (CEM) als veelbelovende techniek om tumoren op te sporen in zeer dicht borstweefsel. Hoe de verhouding tussen de voordelen en de nadelen van die methode uitpakt in een bevolkingsonderzoek, moet nog onderzocht worden. Resultaten uit onderzoek bij vrouwen bij wie borstkanker wordt vermoed of is vastgesteld, is volgens de Gezondheidsraad veelbelovend. De raad adviseert daarom om nu niet te investeren in MRI en in plaats daarvan eerst een proefbevolkingsonderzoek op te zetten met CEM. Het duurt nog een paar jaar voordat CEM in het bevolkingsonderzoek borstkanker kan worden gebruikt.

Standpunt BVN

Aan de ene kant is het goed dat bij vrouwen met dense-borsten MRI de mogelijkheid biedt borstkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. Aan de andere kant begrijpen wij dat de nadelen ook zwaarwegend zijn. We kunnen ons voorstellen dat het advies van de Gezondheidsraad ongeruste reacties oproept bij vrouwen met dense-borsten. Wat ook in dit geval geldt is, bij klachten niet wachten; Voel of zie je iets afwijkends aan je borst(en)? Vraag je (huis)arts of je aanmerking komt voor een MRI. Dit onderzoek kan in alle ziekenhuizen worden gedaan.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over dense.

Lees hier een samenvatting van het rapport van de Gezondheidsraad.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!