Uitkomsten onderzoek B-force 'Verder leven met of na kanker' bekend

“Ik ervaar een verminderde belastbaarheid, terwijl de omgeving in een steeds sneller tempo lijkt door te gaan”

88% van de mensen die langer dan tien jaar geleden de diagnose borstkanker kreeg, ervaart nu nog steeds één of meerdere klachten door hun ziekte en/of door de behandeling ervan. Het gaat zowel om lichamelijke als psychische klachten, die een flinke impact hebben op hun leven. Dat blijkt uit de antwoorden van ruim 1700 (ex)borstkankerpatiënten op onze B-force uitvraag ‘Verder leven met of na kanker, hoe is dat voor jou?’

De top 5 van genoemde klachten zijn: vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, geheugen- of concentratieproblemen, neuropathie en overgangsklachten/hormonale klachten. Lymfoedeem klachten nemen in de loop der jaren zelfs toe. Dit onderzoek maakt opnieuw duidelijk dat de diagnose en de behandelingen van borstkanker grote invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Het leven staat voor veel (ex)patiënten in een heel ander daglicht. Eén op de vijf mensen heeft last van sombere of depressieve gevoelens, en maar liefst 68% van de borstkankerpatiënten geeft aan nooit meer zorgeloos te zijn. Ook moeite hebben met het uitvoeren van huishoudelijke taken, lang moeten bijkomen na sociale activiteiten en problemen op het werk worden genoemd.

Wat betekenen deze uitkomsten voor BVN als patiëntenorganisatie?

Dat veel mensen nog vele jaren na hun borstkankerdiagnose last hebben van gevolgen van hun ziekte en/of de behandelingen, is voor BVN eigenlijk geen nieuws. Met deze resultaten realiseren wij ons eens te meer dat we onverminderd moeten doorgaan met het benoemen van de noodzaak om late gevolgen goed in beeld te brengen. In onze onderzoeksagenda is het onderwerp late gevolgen één van de zeven urgente aandachtspunten. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor het voeren van het goede gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Alleen als zij volledige informatie hebben over welke gevolgen er mogelijk te verwachten zijn door een behandeling, kunnen zij samen met die zorgverlener een weloverwogen keuze maken over die behandeling. Dit proces van Samen Beslissen is één van de aandachtspunten van BVN, waar we ook in 2024 aandacht voor blijven vragen.

Het volledige B-forcerapport vind je hier.

Tot slot

Het onderzoek ‘Verder leven na kanker’ is onder de noemer ‘Doneer je ervaring’ door NFK breed uitgevraagd onder ruim 5700 verschillende (ex) kankerpatiënten. Het volledige rapport kun je hier lezen. Het B-force onderzoek van BVN zet de uitkomsten van de ruim 1700 (ex)borstkankerpatiënten op een rijtje.  

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!