BVN en Santeon komen met middelen voor verbetering Samen Beslissen

De afgelopen jaren werkte BVN intensief samen met de Santeon ziekenhuizen met als doel om Samen Beslissen in de spreekkamer te verbeteren. Want hoewel samen met je arts beslissen goed klinkt, kan het gezamenlijk keuzes maken in praktijk lastig zijn. Komende weken gaan we via #samenbeslissenborstkanker een aantal middelen toelichten die hierbij kunnen helpen.

BVN en Santeon, een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen, werken samen binnen het meerjarenproject ‘Experiment uitkomstindicatoren’. Het ontwikkelen van keuze-ondersteunende middelen staat hierbij centraal. Het doel van het project is om te zorgen voor betere gesprekken tussen zorgverlener en patiënt over de behandelkeuzes. Deze gesprekken zorgen voor een optimale afstemming van de zorg en behandeling(en) op de persoonlijke voorkeur en situatie van iedereen die te maken heeft met borstkanker.
 

Het belang van Experiment uitkomstindicatoren

Maaike Schuurman is als belangenbehartiger vanuit BVN betrokken bij het meerjarenproject en zij licht het belang van het project toe: “BVN zet zich in voor optimale kwaliteit van zorg en leven voor mensen met en na borstkanker.  Maatwerk in informatie en communicatie over behandelingen dragen hieraan bij. Daarom vinden we deze samenwerking met Santeon zo belangrijk”.

Het experiment biedt ruimte om te onderzoeken wat het beste werkt voor patiënten en zorgverleners. Dat maakt dat het experiment ook geslaagd is als blijkt dat iets níet werkt. In dat geval zijn de geleerde lessen een opbrengst. Ook belangenbehartiger Mirjam Velting is betrokken: “Het mooie is dat alles wat we hier met elkaar onderzoeken en ontwikkelen, ook breed beschikbaar komt voor alle andere ziekenhuizen en patiënten in Nederland.”

Keuze-ondersteuning

BVN heeft zich samen met ervaringsdeskundigen ingezet, waarin continu vanuit de patiënt werd meegedacht. Daar zijn de volgende keuze-ondersteunende middelen uit voortgekomen:

  • een keuzehulp om te kunnen bepalen welke manier van nacontrole het beste bij iemand past.
  • Een infographic die patiënten helpt om een duidelijk beeld te krijgen over wat ze kunnen verwachten van hun behandeling. Hierdoor weten ze beter wat de mogelijkheden zijn, wat Samen Beslissen bevordert.  
  • Een gesprekshulp waarmee arts en patiënt samen kunnen afwegen wat de beste beslissing is over anti-hormonale therapie: starten, (tijdelijk) stoppen of doorgaan (eventueel wisselen van medicatie).
  • Een online omgeving (dashboard) waar per soort behandeling ‘patients like me’-informatie aangeboden wordt. Bijvoorbeeld over de kans op bepaalde bijwerkingen bij andere mensen met borstkanker die vergelijkbare kenmerken (zoals leeftijd en grootte en type van de tumor) hebben.
  • Een bijsluiter op maat voor medicatie bij uitgezaaide borstkanker.
     

Samen Beslissen

Patiënt Thea Seij maakt zich hard voor Samen Beslissen en vertelt in onze rubriek ‘Gezichten van borstkanker’ haar verhaal waaruit blijkt dat Samen Beslissen niet altijd vanzelf gaat. Toen Thea behandeld werd voor borstkanker stelde haar chirurg voor al haar okselklieren weg te halen, wat achteraf niet nodig bleek te zijn.

“Ik heb het mezelf kwalijk genomen dat ik te weinig had doorgevraagd, totdat ik me realiseerde dat ik wel degelijk heb gevraagd of er een alternatief was. Ik kreeg alleen geen gehoor. Naderhand zei de arts dat ze deed wat voor mij het beste was. Nu heeft zij dat helemaal alleen bepaald, maar ik had hierin willen en moeten meebeslissen. Het ging om mijn kwaliteit van leven! Dan had ik een andere keuze gemaakt.”

Samen Beslissen kan in praktijk lastig zijn, maar we weten ook dat zorgverleners en patiënten het graag willen. Dat is de reden voor dit project en deze keuze-ondersteunende middelen. Hou hierover de komende tijd onze social mediakanalen in de gaten.

Wil je meer weten over Samen Beslissen? Bekijk dan de pagina ‘Hoe werkt Samen Beslissen?’ op onze website.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!