Nieuws

Nieuws

89% van de borstkankerpatiënten hoort niets over kosten behandeling

Eén op de 10 mensen geeft aan dat de kosten aan de orde zijn gekomen. Meestal ging het over de vergoeding door de zorgverzekeraar.
Nieuws

78% van de borstkankerpatiënten ontving chemotherapie na operatie

Ruim driekwart van jullie (78%) ontving chemotherapie na afloop van de borstoperatie waarbij de tumor werd verwijderd. Bijna een kwart ontving de zogeheten ‘neo-adjuvante chemotherapie’; chemotherapie voorafgaand aan de operatie (n=118).
Nieuws

Bij één op de vijf borstkankerpatiënten is nazorgtraject niet besproken

Met nazorg bedoelen we zowel nacontrole als ondersteuning. Bij de nacontrole staat het vroeg ontdekken van eventuele terugkerende kanker centraal.
Nieuws

Wat is jouw ervaring met bestraling en tatoeagepuntjes en lijnen?

De verhouding markering met lijnen en markering door tatoeagepuntjes is ongeveer gelijk. In het geval van lijnen werd dit in de meeste gevallen bijgehouden in het ziekenhuis.
Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!