Nieuws

Nieuws

65% van de borstkankerpatiënten maakt(e) gebruik van complementaire zorg

De meerderheid is zelf op zoek gegaan naar complementaire zorg (53%). 30% is hiermee (ook) in aanraking gekomen omdat iemand in de persoonlijke omgeving dit aanraadde. Ruim een kwart (28%) was er al in thuis.
Nieuws

Wat zijn jouw ervaringen met borstkanker en seksualiteit?

Deze B-force vraag is onderdeel van een groter onderzoek naar seksualiteit en intimiteit bij kanker waaraan meerdere patiëntenverenigingen deelnemen. In totaal zijn er al 3.000 ervaringen verzameld!
Nieuws

Behandeluitkomsten en kwaliteit van leven bij elke patiënt in kaart brengen

De overgrote meerderheid staat (zeer) positief tegenover dit initiatief. Om het concreter te maken, hebben we een aantal stellingen voorgelegd.
Nieuws

drie op de tien patiënten ervaart wekelijks angst voor terugkeer borstkanker

BVN krijgt regelmatig signalen dat mensen bang zijn dat de kanker terug keert en/ of dat er uitzaaiingen zijn. Via de B-force vraag van dinsdag 31 januari hebben we in kaart gebracht in hoeverre deze angst bestaat en hoe mensen hiermee omgaan.
Nieuws

Deze onderwerpen verdienen aandacht bij wetenschappelijk onderzoek

In deze B-force vraag vroegen we je welke onderzoeken omtrent de diagnostiek en behandeling(en) en omtrent (na)zorg en ondersteunende behandelingen in het ziekenhuis je graag zou willen zien.
Nieuws

Driekwart borstkankerpatiënten krijgt te maken met ongewenste gewichtsverandering

Ruim driekwart van jullie heeft te maken (gehad) met ongewenste gewichtsverandering: 12% is afgevallen en 66% is aangekomen. 22% geeft aan geen gewichtsverandering te hebben ervaren.
Nieuws

89% van de borstkankerpatiënten hoort niets over kosten behandeling

Eén op de 10 mensen geeft aan dat de kosten aan de orde zijn gekomen. Meestal ging het over de vergoeding door de zorgverzekeraar.
Nieuws

78% van de borstkankerpatiënten ontving chemotherapie na operatie

Ruim driekwart van jullie (78%) ontving chemotherapie na afloop van de borstoperatie waarbij de tumor werd verwijderd. Bijna een kwart ontving de zogeheten ‘neo-adjuvante chemotherapie’; chemotherapie voorafgaand aan de operatie (n=118).
Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!